online masterklas SPEEL! In 5 delen

€ 249,00
  • Leren is een creatief proces.
  • Ontdek jouw spelen
  • Steek anderen er mee aan
  • Creëer zo de effectieve leeromgeving
  • Leer wat er in de weg kan zetten.
  • Verbaas jezelf
  • Ik leid je door mijn muziek naar jouw spelen

5 Lessen in audio's met muziek, inspirerende verhalen en natuurlijk speelopdrachten om jouw spelen te ontedekken wanneer je zelf lesgeeft!

Hier leer je echt anders!

14 november online!