online masterklas SPEEL!

€ 117,00

Leren is een creatief proces.
Ontdek jouw spelen. En even snuffelen aan wat er in de weg kan zetten.
Lessen in video's met muziek, inspirerende verhalen en natuurlijk speelopdrachten om jouw spelen te ontedekken wanneer je zelf lesgeeft!

Hier leer je echt anders!

30 september online-je kunt nu al bestellen!