Meer weten? Onderzoek en theorie

Muziek maken is heerlijk. Het maakt je blij. Bij samen muziek maken komen stoffen in de hersenen vrij (neurotransmitters) die zorgen voor dat blije gevoel. Dopamine, serotonine en oxytocine. De oxytocine zorgt voor een gevoel van verbinding. 

De afgelopen decennia is er steeds meer onderzoek gedaan waaruit blijkt wat het effect is van samen muziek maken. Het effect spreidt zich uit over meerdere gebieden.

Als we kijken naar hoe veel leermethoden werken wordt binnen ons huidige onderwijssysteem voornamelijk de linkerhesenhelft aangesproken. Analytische vaardigheden en taal zijn hier dominant. We leren kinderen hoe ze een probleem op kunnen lossen door het te analyseren en de oorzaak ervan te achterhalen. We leren ze veel minder te focussen op de oplossing. Het was voor mij een eye-opening tijdens een van mijn opleidingen dat er legio problemen zijn op te lossen zonder de finesses van het probleem te kennen. 

De grote, complexe vraagstukken van onze tijd zijn niet op te lossen door het probleem in stukjes te delen. Nee, dat vergt, wat psychologen noemen; divergent denken: verbindend denken. Dat verlangt een nieuwsgierige geest en die krijg je alleen als je mag ontdekken en 'fouten' mag maken.